THUISZORG & ZORGDIENSTEN

Zorg in uw eigen omgeving

Afhankelijk van uw zorgvraag en uw mate van zelfstandigheid bieden wij ondersteuning waar u die nodig heeft. De mate van ondersteuning leggen wij in overeenstemming met u vast middels  een persoonlijk zorgplan die samen met u wordt opgesteld. 

Verpleging thuis

Wanneer het noodzakelijk is, biedt DMS ZORG u zorg in uw eigen omgeving omdat u ouder wordt, of ziek bent. De wijkverpleegkundige of verzorgende komt bij u thuis als u verpleging of verzorging nodig heeft, ook  na ontslag uit het ziekenhuis of na een ongeval.

De wijkverpleegkundige of verzorgende  biedt hulp en geeft ondersteuning thuis. Afhankelijk van uw vraag schakelen wij passende hulp in. Wij werken nauw samen met uw eigen huisarts, uw apotheek, andere hulpverleners zoals fysiotherapeut of diëtist  en eventueel met specialisten uit het ziekenhuis.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze wijkverpleegkundigen en verzorgenden bieden hulp en ondersteuning bij:

  • Medicatieverstrekking of advies;
  • Algemene en specialistische wondverzorging;
  • Verpleegtechnische handelingen, o.a. toedienen van sondevoeding, stoma verzorging of zwachtelen;
  • Ondersteuning en zorg in de laatste levensfase;
  • Hulp bij herstel na een periode van ziekte;
  • Advies en/of hulp na opname in het ziekenhuis;
  • Hulp bij de dagelijkse lichamelijke verzorging of eten en drinken.

Kosten thuiszorg

De kosten voor de thuiszorg zijn afhankelijk uw persoonlijke situatie en worden over het algemeen vergoed via uw zorgverzekeraar. Thuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor iedere vorm van thuiszorg heeft u een indicatie nodig van onze wijkverpleegkundige.

Indicatie

Heeft u een indicatie voor Wlz?
Dan worden uw kosten gedeeltelijk vergoed en betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt vast wat uw eigen bijdrage is. Op de website van het CAK kunt u uitrekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.  

Heeft u via de Zorgverzekeringswet (Zvw) recht op zorg?
Uw verzekeraar vergoedt de kosten die binnen de basisverzekering vallen. Voor deze kosten geldt geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Raadpleeg voor alle voorwaarden de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Doelgericht
Met elkaar
Samen sterk

DMS ZORG
Kalf 188-B,  1509 BB  Zaandam
T 075 2047364
E info@dmszorg.nl