THUISZORG & ZORGDIENSTEN

Klachtenregeling

Een goed contact met onze cliënten is de basis van goede zorg!

Directe benadering

Een goed contact met onze cliënten is de basis van goede zorg! Toch kunt van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Uw opmerkingen of klachten bieden DMS ZORG de mogelijkheid om de dienstverlening zonodig te verbeteren. DMS ZORG stelt het op prijs dat wij de gelegenheid krijgen de oorzaak van uw klacht met u te bespreken.

Deze directe benadering is niet voor een ieder vanzelfsprekend, maar als wij niet weten dat u ontevreden bent kunnen wij ook niet trachten de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan leiden tot de juiste oplossing van uw probleem.

Uw klacht kenbaar maken

U kunt dit doen door telefonisch contact op te nemen via 075-2047364 of een mail te sturen naar info@dmszorg.nl

Natuurlijk heeft het ook onze voorkeur dat u een klacht bespreekt met de directe zorgverlener om te proberen de klacht op te lossen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden kunt u contact opnemen met het bovenstaand telefoonnummer en/of mailadres.

DMS ZORG heeft ook een onafhankelijke klachtenfunctionaris, alwaar u ook terecht kunt met uw klacht. Uw klacht kunt u per brief opsturen naar onderstaand adres t.a.v. 'klachtenfunctionaris'.

Klachten kunnen opgelost worden

Een goed contact met DMS Zorg als zorgaanbieder/zorgverlener is heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over de zorgverlening. Toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Uw opmerkingen of klachten bieden uw zorgaanbieder en/of de zorgverlener de mogelijkheid om de dienstverlening zonodig te verbeteren. Hieronder kunt u lezen wat u kunt doen als u suggesties of klachten heeft.

De klacht oplossen

Probeer samen met DMS Zorg / uw zorgverlener het probleem op te lossen. Zij stellen het op prijs dat u direct de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met ons te bespreken. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de direct leidinggevende van degene die de klacht heeft veroorzaakt. U kunt de interne klachtenprocedure inkijken.

Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als uw zorgaanbieder en/of zorgverlener niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor u samen tot een oplossing van het probleem kunt komen.

Uitleg over de procedure

Wellicht eerst nadat u de direct betrokkene(n) heeft aangesproken of persoonlijk aan de leidinggevende uw klacht heeft geuit kan een klacht ook telefonisch (DMS Zorg: 075 204 73 64), schriftelijk (Kalf 188b, 1509 BB Zaandam), als e-mail: info@dmszorg.nl of -bij voorkeur- via onderstaand formulier ‘registratie klacht’ worden geuit.

Dit registratieformulier klacht cliënt is gekoppeld aan het emailadres van de directie. Ook een medewerker van DMS Zorg kan de klacht via dit formulier namens u invullen en de eventuele gemaakte afspraken in de afgesproken termijn in een cliëntgesprek evalueren.

Klachtencomissie

Wanneer de aard van de klacht niet is weggenomen, kan de cliënt zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie van DMS Zorg. De klachtencommissie kan informeren over en adviseren in de klachtenregeling en bemiddelen tussen de klager en de aangeklaagde. De interne afhandeling is bijvoorbeeld niet afdoende geweest, waardoor op deze wijze een externe partij ingeschakeld kan worden voor advies of bemiddeling. Een klager mag zich altijd richten tot de klachtencommissie. Een klacht hoeft niet eerst intern behandeld te zijn.DMZ-zorg is aangesloten bij Quasir.

Quasir
Adres: Postbus 1021, 7940 KA Meppel
Telefoonnummer: 0561 618711
www.quasir.nl

Geschillencommissie

Wanneer een gesprek met de klachtencommissie niet leidt tot oplossing van een geschil, dan kan een cliënt een rechtszaak aanspannen. Maar de Wkkgz voorziet ook in een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschillencommissie.

Voor het indienen van een  klacht bij de geschillencommissie wordt verwezen naar het reglement van die commissie (www.zorggeschil.nl).
De klachtencommissie  is te bereiken per post of  mail.

Stichting Zorggeschil
Adres: Postbus 24018, 3502 MA Utrecht
Telefoonnummer: 0561 618711
info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl

Registratie klacht

Formulier ingevuld door
Soort klacht
Maak uw keuze
Optie 1
Optie 2
Urgent
Omschrijving klacht
Zijn er slachtoffers betrokken bij de klacht?
Betrokken cliƫnten
Betrokken medewerkers
Andere betrokkenen
Hoe is met deze situatie omgegaan?
Wat is er nodig om hier in de toekomst beter mee om te gaan?
Overige opmerkingen en/of toelichting
Ik wil e.e.a. graag mondeling toelichten
Versturen

DMS ZORG
Kalf 188-B,  1509 BB  Zaandam
T 075 2047364
E info@dmszorg.nl