THUISZORG & ZORGDIENSTEN

DMS ZORG

DMS ZORG staat voor: Doelgericht, Met elkaar, Samen sterk.
Wij zijn een jonge dynamische organisatie met een platte structuur die zich richt op het bieden van verantwoorde en professionele zorg binnen ons werkgebied.

Missie

DMS Zorg verleent zorg die is afgestemd op de cliënt. De zorgverleners zijn vakbekwaam, opgewekt en hebben aandacht en respect voor de cliënt. De instelling werkt als partner samen met cliënten en hun mantelzorgers, vrijwilligers en collega’s in de wijk en in de keten. De instelling richt zich op de toegevoegde waarde voor de cliënten en is inventief in het vinden van passende oplossingen voor de cliënten en hun naasten. Dat mogen cliënten en (keten)partners van DMS Zorg verwachten en wil men onderscheid zijn.

Visie

DMS Zorg is een innovatieve en ondernemende organisatie. DMS Zorg is een jong bedrijf, dat de ambitie heeft om te groeien in alle facetten van de organisatie. De instelling levert naast kortdurende, reguliere thuiszorg (Zvw) ook langdurige zorg (Wlz) , zodat de cliënten ook dan op basis van MPT zorg krijgen en niet langer hoeven te worden doorverwezen naar een verpleeghuis.

Kernwaarden

DMS Zorg hanteert als uitgangspunt dat de kwaliteit van leven van de cliënt leidend is met als doel het op peil te houden en/of te bevorderen waar dat kan. Als organisatie is DMS Zorg voortdurend op zoek naar verbetering en vernieuwing. De organisatie werkt op basis van vertrouwen en respect van de zorgvragers hebben. De cultuursensitieve aanpak houdt in dat we vol passie betrokken blijven, ook wanneer deze van kortdurend naar langdurige zorg overgaat. De instelling kan in de combinatie van Zvw en Wlz zo zorg verlenen in alle fasen van zijn of haar leven tot en met de palliatieve fase.

Zorgbrede Governance code

Goed en transparant bestuur is van essentieel belang voor het leveren van goede zorg.  Met de Governance code volgt DMS ZORG de principes van goed bestuur die in de gehele sector gelden. De code is een instrument om de eigen organisatie zo in te richten dat het verrichten van goede zorg wordt gewaarborgd en daarmee het maatschappelijk vertrouwen wordt gecreëerd.

Doelgericht
Met elkaar
Samen sterk

DMS ZORG
Kalf 188-B,  1509 BB  Zaandam
T 075 2047364
E info@dmszorg.nl