THUISZORG & ZORGDIENSTEN

Privacy Statement

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wanneer u informatie aan ons verstrekt, zullen wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Hoe wij dit doen en voor welke doeleinden wij de informatie gebruiken, staat omschreven in ons Privacy Statement.

DMS Zorg B.V. heeft een privacyreglement waarin beschreven is hoe DMS Zorg omgaat met uw persoonlijke gegevens

Om goede verzorging, verzorging, begeleiding en/of verpleging mogelijk te maken, leggen wij uw persoonlijke gegevens vast. U heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op bescherming van die gegevens. Hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, ligt vast in het privacyreglement. Daarin is onder meer geregeld:

 • wie toegang heeft tot uw gegevens;
 • aan wie uw gegevens worden verstrekt;
 • hoe uw gegevens worden beveiligd;
 • hoe lang de gegevens worden bewaard;
 • hoe om te gaan met eventuele datalekken.

Verder is in dit reglement geregeld dat:

 • wij niet meer gegevens over u opnemen dan strikt noodzakelijk;
 • wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan;
 • alleen degenen die betrokkenen zijn bij de verzorging, begeleiding en/of verpleging aan u, op de hoogte zijn van uw situatie;
 • wij zonder uw toestemming geen informatie geven aan anderen; u recht heeft om uw gegevens in te zien;
 • u ons kunt verzoeken uw gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen;
 • u kunt vragen uw dossier te vernietigen wanneer de verzorging, begeleiding en/of verpleging is geëindigd.

Meer weten? U kunt als cliënt van DMS Zorg per e-mail een verzoek doen aan: info@dmszorg.nl

DMS ZORG
Kalf 188-B,  1509 BB  Zaandam
T 075 2047364
E info@dmszorg.nl